Wprowadzenie do ultrasonografii dopplerowskiej

Ultrasonografia dopplerowska to ultrasonografia medyczna wykorzystująca efekt Dopplera do zobrazowania ruchu płynów ustrojowych i tkanek oraz ich prędkości podczas trzymania sondy w dłoni. Efekt Dopplera można traktować jako termometr prędkości płynu, co czyni go doskonałym narzędziem do badań medycznych.

Mówiąc prościej, ultradźwiękowy Doppler

działa poprzez wytwarzanie fal ultradźwiękowych, które są w fazie z ruchem obiektu. Odbywa się to poprzez zmianę kąta padania i kierunku propagacji. W wyniku tej zmiany przepływ płynu wokół ciała i odczyt dokonywany za pomocą efektu Dopplera tworzą wzór.

Jeśli fale ultradźwiękowe są wyrównane w fazie z ruchem płynu wokół ciała, obraz staje się wyraźniejszy. Jeśli jednak fale są poza fazą, obraz staje się rozmyty.

W większości przypadków, gdy pacjent przechodzi operację lub operację wykonywaną na jego ciele, lekarz użyje ultradźwiękowego dopplera do monitorowania przepływu płynu w mięśniach ciała. Dostępne są dwa rodzaje technologii ultrasonografii dopplerowskiej, a mianowicie Doppler częstotliwości i Doppler pulsacyjny. Doppler częstotliwości wykorzystuje fale radiowe o wysokiej częstotliwości do wytwarzania obrazów, podczas gdy doppler pulsacyjny wykorzystuje fale dźwiękowe ultradźwięków w sposób pulsujący.

Podczas badania ultrasonograficznego Dopplera pacjent jest umieszczany w pomieszczeniu wyposażonym w dwa małe mikrofony. Mikrofony te są mocowane na ciele pacjenta tak, aby pacjent słyszał fale wytwarzane przez Dopplera. Ponieważ ultradźwiękowe dopplery są zdolne do wytwarzania dźwięków o wysokiej częstotliwości, często nazywa się je przetwornikami ultradźwiękowymi.

W ultradźwiękowym dopplerze stosowane są dwa różne typy dopplerów: pulsacyjne i częstotliwościowe. Dopplery pulsacyjne służą do określania przepływu płynu w organizmie człowieka i wokół niego, natomiast Dopplery częstotliwości są używane do wykrywania zmian prędkości płynów, takich jak krew, ślina i płyny ustrojowe.

Wraz z postępem technologii ultradźwiękowego Dopplera

stało się możliwe wykonywanie obrazowania medycznego w trzech wymiarach i ze znacznie większą https://bodymove.pl/rehabilitacja-stopy/leczenie-zapalenia-rozciegna-podeszwowego-warszawa/ dokładnością niż dotychczas. Mimo że ultradźwiękowe dopplery są stosowane w medycynie od lat 70-tych XX wieku, nadal są uważane za nowe urządzenie medyczne.

Jest to najlepsze narzędzie do obrazowania medycznego znane z szerokiego zakresu zastosowań, w tym badania anatomii naczyń, narządów wewnętrznych, gęstości i ustawienia kości, a także analizy nieprawidłowości w przepływie płynów. USG Doppler służy także do mapowania naczyń krwionośnych, pomiaru ciśnienia krwi i utraty krwi oraz śledzenia i oceny tempa wzrostu organizmu.

Postęp technologii Dopplera doprowadził do opracowania szybkiego cyfrowego sprzętu do obrazowania, który jest w stanie wytwarzać wysokiej jakości obrazy z dużych odległości. Ta nowa generacja technologii Dopplera pomogła w stworzeniu wielu zaawansowanych metod obrazowania, w tym ultrasonografii dopplerowskiej i fluoroskopii.

Przy pomocy ultradźwiękowego Dopplera możliwe jest teraz szybkie cyfrowe obrazowanie. Za pomocą tej technologii lekarze mogą tworzyć obrazy narządów wewnętrznych pacjentów, takich jak guzy serca i mózgu, a także narządów dotkniętych interwencjami chirurgicznymi i wypadkami, takich jak zastawki serca.

Doppler ultradźwiękowy umożliwił również tworzenie trójwymiarowych obrazów. Dzięki tej metodzie lekarze mogą zajrzeć do wnętrza jamy ustnej dziecka, szukając deformacji dziąseł, zębów i zgryzu.

Ultradźwiękowy Doppler może również pomóc w monitorowaniu postępu raka. Dzięki zastosowaniu tej metody lekarz może określić, czy choroba rozprzestrzeniła się na jakąś określoną część ciała.

Ultradźwiękowy Doppler może również pomóc chirurgowi w dokładnej lokalizacji i usunięciu guzów. Ta procedura może nawet pomóc w wykonaniu operacji bez wcinania tkanki ciała pacjenta.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*