Kredyty dla firm Zakopane

Zasadniczo wartość każdego projektu zostanie oszacowana przy użyciu wyceny zdyskontowanych przepływów pieniężnych, a możliwość o najwyższej wartości, mierzonej wynikową wartością bieżącą netto. Wymaga to oszacowania wielkości i harmonogramu wszystkich przyrostowych przepływów pieniężnych wynikających z projektu. Takie przyszłe przepływy pieniężne są następnie dyskontowane w celu ustalenia ich wartości bieżącej. Te wartości bieżące są następnie sumowane, a ta suma po odjęciu początkowych nakładów inwestycyjnych to NPV.

            W zasadzie niespecjalnie ma znaczenie to, czy firma brała kredyty dla firm Zakopane. Na wycenę danej firmy wlicza się wiele elementów i raczej ciężko jest to konkretnie oszacować. A na pewno wymaga to wiele pracy, oraz czasu.

Określenie właściwej stopy dyskontowej – często nazywanej „stopą przeszkodową” projektu – ma kluczowe znaczenie dla wyboru dobrych projektów i inwestycji dla firmy. Stopa przeszkody to minimalny akceptowalny zwrot z inwestycji – tj. Odpowiednia stopa dyskontowa projektu. Stopa przeszkody powinna odzwierciedlać ryzykowność inwestycji, mierzoną zwykle zmiennością przepływów pieniężnych, i musi uwzględniać odpowiedni do finansowania projekt. Menedżerowie używają modeli takich jak CAPM lub APT, aby oszacować stopę dyskontową odpowiednią dla konkretnego projektu, i używają średni ważony koszt kapitału w celu odzwierciedlenia wybranej kombinacji finansowania. (Częstym błędem przy wyborze stopy dyskontowej dla projektu jest zastosowanie WACC, która ma zastosowanie do całej firmy. Takie podejście może nie być odpowiednie, jeżeli ryzyko konkretnego projektu różni się znacznie od ryzyka istniejącego portfela aktywów firmy.)

W połączeniu z NPV istnieje kilka innych środków stosowanych jako (wtórne) kryteria wyboru w finansach przedsiębiorstw. Są one widoczne z DCF i obejmują zdyskontowany okres zwrotu, IRR, zmodyfikowaną IRR, równoważną rentę roczną, efektywność kapitałową i ROI. Alternatywy do NPV, które bardziej bezpośrednio uwzględniają zysk ekonomiczny, obejmują wycenę rezydualnego dochodu, MVA / EVA i APV. Przy prawidłowym i odpowiednio skorygowanym koszcie kapitału wyceny te powinny dać taki sam wynik jak DCF.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz